Belangrijke telefoonnummers

Wijkraad

Sociaal Cultureel Centrum De Biechten

Gemeente:

  • Wijkteam Hintham  (073 615 31 75)
  • Afvalstoffendienst  (073 615 65 00)
  • Meldpunt openbare ruimte  (073 615 55 55)
  • Meldkamer Politie  (0900 88 44)
  • Jeugdbelangen (SJHP)  (06 40 77 44 54)
  • Hulpdienst Hinham  (073 851 96 00)
  • Juvans maatschappelijk werk (073 644 42 44)
  • KindCentrum Hintham (073 822 51 70)
  • Vivent  (0900 515 25 35)

© Wijkraad Hintham