Wat doen wij?

De doelstelling van de wijkraad is: het in samenwerking met de gemeente en de bewoners van de wijk Hintham behartigen van de belangen van de wijk in de sfeer van het welzijn van de wijk en haar bewoners.

De wijkraad tracht dit doel te verwezenlijken door onder andere, het al dan niet op verzoek, uitbrengen van adviezen aan de gemeente over aangelegenheden, die de wijk Hintham en de aan de wijk grenzende gebieden betreffen.

Het uitgangspunt voor de wijkraad is, dat overleg met de gemeente over adviezen van de wijkraad in goede sfeer plaatsvindt, waarbij elkaars uitgangspunten en verantwoordelijkheden worden gerespecteerd.

De wijkraad volgt daartoe nauwlettend - nu en op termijn - het gemeentebeleid en het beleid van de politieke partijen, in algemene zin en daarnaast in specifieke zin het beleid met betrekking tot de wijk Hintham en de aan de wijk grenzende gebieden.


© Wijkraad Hintham