Beweegroute

Wijkraad Hintham, een aantal bewoners en het bestuur van tennisvereniging Bastion Baselaar willen
meer mensen in beweging krijgen. Ze hebben ons daarom gevraagd een beweegroute in Hintham te
maken. Wij vinden bewegen in de openbare ruimte erg belangrijk, en werken hier daarom graag aan
mee. We starten op 2 locaties in Hintham Noord, later komt er nog een locatie in Hintham Zuid bij.
Wat gaan we doen?
In juli plaatsen we zes beweeg- en fitnesstoestellen, verdeeld over 2 locaties in Hintham Noord. U mag
deze toestellen kosteloos en op elk moment van de dag gebruiken.
Locatie 1: Bastion Baselaar
We plaatsen drie beweeg- en fitnesstoestellen op het grasveld tussen de parkeerplaats en Bastion
Baselaar (Meester Vrienstraat 1). Deze toestellen zijn vooral gericht op kracht en cardio.
Locatie 2: Meester Broerensingel / Pastoor Hoekxsingel
We plaatsen drie toestellen op het plein tussen de Meester Broerensingel en Pastoor Hoekxsingel.
Deze toestellen zijn gericht op het onderhouden en verbeteren van de balans, flexibiliteit en kracht.
Locatie 3: Hintham Zuid
We zoeken nog een geschikte locatie in Hintham Zuid. Zodra we die gevonden hebben, plaatsen we
daar drie toestellen gericht op balans, coördinatie, flexibiliteit en cardio.
Aan de achterkant van deze brief vindt u een overzicht van de beweeg- en fitnesstoestellen.
Hebt u vragen?
Hebt u vragen over deze brief? Neem dan contact op met de heer M. van Mierlo, wijkregisseur van de
afdeling Beheer en Programmering Openbare Ruimte. Zijn telefoonnummer is 06 – 21 84 43 53. Of
stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘Beweegroute Hintham‘.
Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling Beheer en Programmering Openbare Ruimte,
Ir. E.J. Jansen
 


© Wijkraad Hintham