Doelstelling

De Stichting Wijkraad Hintham is 19-10-1982 notariëel opgericht. Reeds vele jaren daarvoor was een groep vrijwilligers, waaruit mede de wijkraad is ontstaan, al actief in de voormalige gemeente Rosmalen.

Na 1994 hebben geen verkiezingen meer plaatsgevonden voor wijkraadsleden. Daarom wordt sindsdien via oproepen in wijkkrant “De Hint” en via mondelinge acquisitie bij wijkbewoners succesvol interesse gewekt en medewerking gevraagd voor het werk van de wijkraad en haar werkgroepen.

Onze doelstelling is het behartigen van de belangen van Hintham en haar bewoners. Dat doen wij in samenwerking met de gemeente en de bewoners van de wijk, waarbij met name gekeken wordt naar het welzijn van de bewoners.

De wijkraad tracht dit doel te verwezenlijken door o.a. het, al dan niet op verzoek, uitbrengen van adviezen aan de gemeente over aangelegenheden die Hintham en aangrenzende wijken betreffen.

Wij streven naar een overleg met de gemeente in een goede sfeer met respect voor elkaars uitgangspunten en verantwoordelijkheden. Wij volgen daartoe nauwlettend het beleid van de gemeente en dat van haar politieke partijen in algemene zin, en meer specifiek met betrekking tot de wijk Hintham en aangrenzende gebieden.


© Wijkraad Hintham