Bestuur en leden Wijkraad

Bestuur

  • Voorzitter: Marja van Noort    
  • Penningmeester: Harke Tuinhof
  • Secretaris: Hans Brands

Leden Wijkraad

  • Groen/snoeidag: Karel Stoffels
  • Duurzaamheid: Richard de Leeuw    
  • Jeugd/jongeren: Hassan El Haouli
  • Kijk op de wijk: Nol Welts, Henri van Engelen
  • Ruimtelijke ordening: vacature
  • Verkeerszaken: Esther Tetteroo, Rini van de Vossenberg
  • Website: Maria van Avendonk, Rini van de Vossenberg

 


© Wijkraad Hintham